Strefa WMS

Serwis Studentów Wydziału Matematyki Stosowanej AGH

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Wywiad z dziekanem WMS, prof. Stanisławem Brzychczym

Spis treści
Wywiad z dziekanem WMS, prof. Stanisławem Brzychczym
Strona 2
Strona 3
Wszystkie strony
Image O tym, jak wygląda dzień na stanowisku dziekana, czy i dlaczego matematyka na Wydziale jest stosowana, kiedy studia na WMS będą 2-stopniowe, a także na inne pytania, zgodnie z zapowiedzią,  odpowiada dziekan Wydziału Matematyki Stosowanej AGH, prof. dr hab. Stanisław Brzychczy w eksluzywnym wywiadzie udzielonym Strefie WMS.


W maju został Pan wybrany dziekanem naszego Wydziału na najbliższe 3 lata. Jak Pan sądzi - co zadecydowało, że wybrano właśnie Pana ?


Prof. dr hab. Stanisław Brzychczy: - Moim zdaniem o wyborze mnie na dziekana Wydziału zadecydowały następujące okoliczności:  
- przez dwie kolejne kadencje pełniłem funkcję prodziekana ds. naukowych,
- pozytywna ocena moich dotychczasowych działań na stanowisku prodziekana,
- dobra znajomość problematyki Wydziału,
- wysoki wynik uzyskany w prawyborach na stanowisko dziekana wydziału, dystansujący pozostałych kandydatów.
W efekcie podjąłem proponowane wyzwanie.

Jakie są Pana wrażenia z pierwszych miesięcy pełnienia nowej funkcji ? Jak wygląda dzień na stanowisku dziekana ?

Pozostając w bezpośredniej współpracy z poprzednim dziekanem, panem  profesorem Wojdą, miałem możliwość poznać zakres obowiązków oraz odpowiedzialności z tytułu pełnienia tej funkcji. Obejmując stanowisko miałem pełną świadomość, że jestem w stanie podołać powierzonej mi funkcji i w takim przekonaniu pozostaję do dnia dzisiejszego. Nowe władze uczelni jasno sprecyzowały kierunki działań sprowadzające się w pierwszej kolejności do uporządkowania struktur organizacyjnych jednostek uczelni. Ten etap pracy zakończony został pozytywnie i Senat Uczelni zatwierdził nowy schemat organizacyjny Wydziału w dniu 1 marca bieżącego roku. W każdym tygodniu, w czwartki, poza dniami posiedzeń Rady Wydziału, odbywają się posiedzenia kolegium dziekańskiego, na którym omawiane są szczegółowo wszystkie bieżące sprawy dotyczące kwestii funkcjonowania jednostki, w tym bieżące decyzje Rady Wydziału Matematyki Stosowanej, władz uczelni i Senatu, realizowanej dydaktyki na wydziałach i własnym kierunku kształcenia, sprawy nauki oraz sprawy personalne. Pełniąc funkcję dziekana wydziału realizuję również obowiązki nauczyciela akademickiego.

Jakie cele chciałby Pan zrealizować podczas kadencji ?

Pragnę:
- wzmocnić personalnie obsadę samodzielnych pracowników naukowych w kontekście przygotowywanego wniosku o uzyskanie przez Wydział uprawnień do nadawania  stopnia naukowego doktora habilitowanego,
- wprowadzić dwustopniowy system kształcenia (prace w tym kierunku są już mocno zaawansowane),
- uruchomić od nowego roku akademickiego studia podyplomowe z matematyki finansowej pod nazwą „ Inżynieria  finansowa w zarządzaniu ryzykiem”,
- przeprowadzić remont pomieszczeń na parterze w pawilonie B-7/II i przenieść bibliotekę wydziałową z pawilonu A-4 do nowych pomieszczeń.

Które pomysły poprzednika, prof. Wojdy, będzie Pan kontynuować, a co Pan diametralnie zmieni ?

Dobrą tradycją tego wydziału jest ścisła współpraca wybranych władz z poprzednimi jego władzami. Kierunek działania wydziału wytyczony w poprzednich kadencjach uważam za słuszny i nie widzę konieczności wprowadzania radykalnych zmian.
 
Czy matematyka wykładana na naszym wydziale faktycznie jest stosowana? Wielu studentów narzeka, że wciąż za dużo jest teorii, a za mało realnych zastosowań.  Jak Pan to skomentuje?                                                          

Cieszę się z tak zadanego pytania. Studia realizowane na naszym Wydziale są faktycznie matematyką stosowaną. Pierwsze lata studiów (do piątego semestru obejmują przedmioty podstawowe obowiązujące na studiach uniwersyteckich tego kierunku) wymagają opanowania  kanonu wiedzy teoretycznej. Od szóstego semestru na specjalnościach proponujemy studentom zajęcia  specjalistyczne realizowane w czterech specjalnościach, czyli w konkretnych zastosowaniach matematyki. Nad zmianą programową studiów pracuje już powołany przez Radę Wydziału Zespół ds. Programów Nauczania, którego zadaniem jest przeprowadzenie weryfikacji siatek godzin z aktualnie obowiązującymi standardami nauczania na studiach matematycznych.

Czy matematyka na AGH to kierunek, którego ukończenie gwarantuje dobrze płatną pracę? Julita Rapacz, absolwentka naszego wydziału i laureatka konkursu „Grasz o staż” twierdzi na łamach „Gazety Wyborczej”, że pracodawcy są niezbyt chętni naszemu kierunkowi. Z czego to może wynikać?

Nie znam treści cytowanego artykułu, o którym Państwo piszecie, dlatego w tej kwestii nie podejmę polemiki. Pierwsi absolwenci naszego kierunku studiów pojawili się na rynku pracy jesienią 2003 r. Na podstawie wypełnianych ankiet przez absolwentów naszego kierunku studiów, mimo bardzo trudnej sytuacji na rynku pracy, wielu z nich znalazło zatrudnienie na stanowiskach dobrze płatnych. Konkretnie, można uznać, że ilość zatrudnionych absolwentów naszego kierunku studiów problem ten zrealizowało wysoce zadawalająco. I tak z naszych danych statystycznych wynika, że: w 2004 r. 74,0 % absolwentów uzyskało pracę bezpośrednio (do roku) po studiach, natomiast w 2005 aż 87,9%. Jestem przekonany, że z roku na rok pracodawcy będą jeszcze bardziej zainteresowani zatrudnianiem naszych absolwentów.


Poprawiony: piątek, 02 czerwca 2006 14:34